Košík je prázdny

Typ vašej cesty

, Iný dátum

, Iný dátum
, Iný dátum

Nákup ponuky Autovlak prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

Prostredníctvom internetového obchodu si teraz môžete zakúpiť na vybrané vlaky prevozný lístok na prepravu vozidla vrátane vodiča a najviac 4 spolucestujúcich. Pre dieťa do 6 rokov nie je potrebné zakúpenie lístka v prípade, ak pre neho nepožadujete samostatné miesto vo vlaku. Pri voľbe počtu cestujúcich pre zakúpenie prevozného lístka započítavajte iba tých cestujúcich, pri ktorých nechcete uplatniť nárok na iné výhodnejšie cestovné, príp. bezplatnú prepravu (napr. dieťa, SENIOR RAILPLUS, dôchodca, a pod.). Pre týchto cestujúcich je potrebné zakúpiť lístok samostatne v tarife, ktorá im prislúcha.

Nákup prevozného lístka:
Prevozný lístok je možné zakúpiť si na nasledovné relácie a nočné vlaky:

Vnútroštátna preprava
Bratislava hl.st. – Humenné a späť: R 615 a R 614

Medzinárodná preprava ZSSK-ČD
Humenné – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Košice – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Poprad-Tatry – Praha hl.n. a späť: EN 444 a EN 445, resp. RR 764 / EN 442 a EN 443 / RR 767

Z ponuky staníc si zvoľte vašu nástupnú a cieľovú stanicu.
Vyberte, či si želáte zakúpiť spiatočnú cestu (tam aj späť) alebo iba cestu tam. Pri dodatočnom zakupovaní cesty späť je potrebné zadať aj TČD prevozného lístka pre cestu tam (TČD nájdete na ITD v pravej hornej časti pod čiarovým kódom – 16 číslic).
V prípade zakúpenia spiatočného prevozného lístka platí prevozný lístok na cestu späť iba spolu s prevozným lístkom na cestu tam.

Po výbere požadovaného spojenia a pokračovaní sa zobrazí maska pre zadanie parametrov prevozného lístka. Odporúčame Vám zvoliť si aj rezerváciu miesta pre cestujúcich kliknutím na tlačidlo Pridať rezerváciu a výberom požadovaného druhu rezervácie. Okrem mena vodiča, počtu cestujúcich, EČV (uvádzať bez medzier a pomlčky) vozidla a vonkajšej výšky auta v cm je potrebné zvoliť správnu kategóriu vozidla podľa príslušných rozmerov, napr.:

D<=380, ŠS<=135 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najviac 380 cm a vonkajšia šírka strechy je najviac 135 cm,
D442-530, ŠS=>136 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najmenej 442 cm a najviac 530cm a vonkajšia šírka strechy je najmenej 136 cm.
Pri preprave motorky, resp. motorky s postranným vozíkom zvoľte samostatnú kategóriu vozidla motorka alebo motorka+príves.
Pri preprave trojkolky alebo štvorkolky vyberte kategóriu vozidla s príslušnou dĺžkou vozidla (ako pri preprave automobilu) a zaškrtnite možnosť – Prepravované vozidlo nemá kovovú strechu.
Po zadaní parametrov prevozného lístka je možné štandardne pokračovať v nákupe vložením lístka do košíka, zadaním údajov cestujúceho a zaplatením za nákup.

Upozornenie:
Preprava motorového vozidla bez vodiča je zakázaná. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava vozidla bez vodiča, platného evidenčného čísla (EČV) zapísaného v osvedčení o evidencii (nedá sa nahradiť prevoznou značkou bez jej evidencie a osvedčenia o evidencii) a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V prípade prepravy motocykla, motocykla s prívesnou sedačkou alebo trojkolky a štvorkolky je cestujúci povinný upevniť motocykel na autovozeň prostredníctvom upevňovacích popruhov, ktoré si sám zabezpečí.
Ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať z dôvodov na strane cestujúceho a cestujúci sa rozhodne aj napriek tomu cestovať bez prepravy vozidla, je povinný všetky cestovné doklady spojené s prepravou vozidla (prevozný lístok, lôžkový príplatok pre vodiča, príp. pre spolucestujúcich) vrátiť prostredníctvom internetu, podľa tarifných a prepravných podmienok na prepravu autovlaku a zakúpiť si nové cestovné doklady na prepravu bez vozidla (t.j. cestovný lístok, príp. rezerváciu miesta, lôžka/ležadla). V prípade, ak cestujúci nevráti prepravné doklady spojené s prepravou vozidla a preukáže sa nimi vo vlaku, ide o porušenie prepravnej zmluvy a cestujúci je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Ostatné podmienky nákupu a vrátenia cestovných dokladov sú uvedené v Obchodných podmienkach Internetového obchodu ZSSK.

Nákup ponuky Autovlak prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

Prostredníctvom internetového obchodu si teraz môžete zakúpiť na vybrané vlaky prevozný lístok na prepravu vozidla vrátane vodiča a najviac 4 spolucestujúcich. Pre dieťa do 6 rokov nie je potrebné zakúpenie lístka v prípade, ak pre neho nepožadujete samostatné miesto vo vlaku. Pri voľbe počtu cestujúcich pre zakúpenie prevozného lístka započítavajte iba tých cestujúcich, pri ktorých nechcete uplatniť nárok na iné výhodnejšie cestovné, príp. bezplatnú prepravu (napr. dieťa, SENIOR RAILPLUS, dôchodca, a pod.). Pre týchto cestujúcich je potrebné zakúpiť lístok samostatne v tarife, ktorá im prislúcha.

Nákup prevozného lístka:
Prevozný lístok je možné zakúpiť si na nasledovné relácie a nočné vlaky:

Vnútroštátna preprava
Bratislava hl.st. – Humenné a späť: R 615 a R 614

Medzinárodná preprava ZSSK-ČD
Humenné – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Košice – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Poprad-Tatry – Praha hl.n. a späť: EN 444 a EN 445, resp. RR 764 / EN 442 a EN 443 / RR 767

Z ponuky staníc si zvoľte vašu nástupnú a cieľovú stanicu.
Vyberte, či si želáte zakúpiť spiatočnú cestu (tam aj späť) alebo iba cestu tam. Pri dodatočnom zakupovaní cesty späť je potrebné zadať aj TČD prevozného lístka pre cestu tam (TČD nájdete na ITD v pravej hornej časti pod čiarovým kódom – 16 číslic).
V prípade zakúpenia spiatočného prevozného lístka platí prevozný lístok na cestu späť iba spolu s prevozným lístkom na cestu tam.

Po výbere požadovaného spojenia a pokračovaní sa zobrazí maska pre zadanie parametrov prevozného lístka. Odporúčame Vám zvoliť si aj rezerváciu miesta pre cestujúcich kliknutím na tlačidlo Pridať rezerváciu a výberom požadovaného druhu rezervácie. Okrem mena vodiča, počtu cestujúcich, EČV (uvádzať bez medzier a pomlčky) vozidla a vonkajšej výšky auta v cm je potrebné zvoliť správnu kategóriu vozidla podľa príslušných rozmerov, napr.:

D<=380, ŠS<=135 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najviac 380 cm a vonkajšia šírka strechy je najviac 135 cm,
D442-530, ŠS=>136 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najmenej 442 cm a najviac 530cm a vonkajšia šírka strechy je najmenej 136 cm.
Pri preprave motorky, resp. motorky s postranným vozíkom zvoľte samostatnú kategóriu vozidla motorka alebo motorka+príves.
Pri preprave trojkolky alebo štvorkolky vyberte kategóriu vozidla s príslušnou dĺžkou vozidla (ako pri preprave automobilu) a zaškrtnite možnosť – Prepravované vozidlo nemá kovovú strechu.
Po zadaní parametrov prevozného lístka je možné štandardne pokračovať v nákupe vložením lístka do košíka, zadaním údajov cestujúceho a zaplatením za nákup.

Upozornenie:
Preprava motorového vozidla bez vodiča je zakázaná. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava vozidla bez vodiča, platného evidenčného čísla (EČV) zapísaného v osvedčení o evidencii (nedá sa nahradiť prevoznou značkou bez jej evidencie a osvedčenia o evidencii) a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V prípade prepravy motocykla, motocykla s prívesnou sedačkou alebo trojkolky a štvorkolky je cestujúci povinný upevniť motocykel na autovozeň prostredníctvom upevňovacích popruhov, ktoré si sám zabezpečí.
Ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať z dôvodov na strane cestujúceho a cestujúci sa rozhodne aj napriek tomu cestovať bez prepravy vozidla, je povinný všetky cestovné doklady spojené s prepravou vozidla (prevozný lístok, lôžkový príplatok pre vodiča, príp. pre spolucestujúcich) vrátiť prostredníctvom internetu, podľa tarifných a prepravných podmienok na prepravu autovlaku a zakúpiť si nové cestovné doklady na prepravu bez vozidla (t.j. cestovný lístok, príp. rezerváciu miesta, lôžka/ležadla). V prípade, ak cestujúci nevráti prepravné doklady spojené s prepravou vozidla a preukáže sa nimi vo vlaku, ide o porušenie prepravnej zmluvy a cestujúci je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Ostatné podmienky nákupu a vrátenia cestovných dokladov sú uvedené v Obchodných podmienkach Internetového obchodu ZSSK.

Nákup ponuky Autovlak prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

Prostredníctvom internetového obchodu si teraz môžete zakúpiť na vybrané vlaky prevozný lístok na prepravu vozidla vrátane vodiča a najviac 4 spolucestujúcich. Pre dieťa do 6 rokov nie je potrebné zakúpenie lístka v prípade, ak pre neho nepožadujete samostatné miesto vo vlaku. Pri voľbe počtu cestujúcich pre zakúpenie prevozného lístka započítavajte iba tých cestujúcich, pri ktorých nechcete uplatniť nárok na iné výhodnejšie cestovné, príp. bezplatnú prepravu (napr. dieťa, SENIOR RAILPLUS, dôchodca, a pod.). Pre týchto cestujúcich je potrebné zakúpiť lístok samostatne v tarife, ktorá im prislúcha.

Nákup prevozného lístka: Prevozný lístok je možné zakúpiť si na nasledovné relácie a nočné vlaky:

Vnútroštátna preprava
Bratislava hl.st. – Humenné a späť: R 615 a R 614

Medzinárodná preprava ZSSK-ČD
Humenné – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Košice – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Poprad-Tatry – Praha hl.n. a späť: EN 444 a EN 445, resp. RR 764 / EN 442 a EN 443 / RR 767

Z ponuky staníc si zvoľte vašu nástupnú a cieľovú stanicu.
Vyberte, či si želáte zakúpiť spiatočnú cestu (tam aj späť) alebo iba cestu tam. Pri dodatočnom zakupovaní cesty späť je potrebné zadať aj TČD prevozného lístka pre cestu tam (TČD nájdete na ITD v pravej hornej časti pod čiarovým kódom – 16 číslic).
V prípade zakúpenia spiatočného prevozného lístka platí prevozný lístok na cestu späť iba spolu s prevozným lístkom na cestu tam.

Po výbere požadovaného spojenia a pokračovaní sa zobrazí maska pre zadanie parametrov prevozného lístka. Odporúčame Vám zvoliť si aj rezerváciu miesta pre cestujúcich kliknutím na tlačidlo Pridať rezerváciu a výberom požadovaného druhu rezervácie. Okrem mena vodiča, počtu cestujúcich, EČV (uvádzať bez medzier a pomlčky) vozidla a vonkajšej výšky auta v cm je potrebné zvoliť správnu kategóriu vozidla podľa príslušných rozmerov, napr.:

D<=380, ŠS<=135 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najviac 380 cm a vonkajšia šírka strechy je najviac 135 cm,
D442-530, ŠS=>136 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najmenej 442 cm a najviac 530cm a vonkajšia šírka strechy je najmenej 136 cm.
Pri preprave motorky, resp. motorky s postranným vozíkom zvoľte samostatnú kategóriu vozidla motorka alebo motorka+príves.
Pri preprave trojkolky alebo štvorkolky vyberte kategóriu vozidla s príslušnou dĺžkou vozidla (ako pri preprave automobilu) a zaškrtnite možnosť – Prepravované vozidlo nemá kovovú strechu.
Po zadaní parametrov prevozného lístka je možné štandardne pokračovať v nákupe vložením lístka do košíka, zadaním údajov cestujúceho a zaplatením za nákup.

Upozornenie:
Preprava motorového vozidla bez vodiča je zakázaná. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava vozidla bez vodiča, platného evidenčného čísla (EČV) zapísaného v osvedčení o evidencii (nedá sa nahradiť prevoznou značkou bez jej evidencie a osvedčenia o evidencii) a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V prípade prepravy motocykla, motocykla s prívesnou sedačkou alebo trojkolky a štvorkolky je cestujúci povinný upevniť motocykel na autovozeň prostredníctvom upevňovacích popruhov, ktoré si sám zabezpečí.
Ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať z dôvodov na strane cestujúceho a cestujúci sa rozhodne aj napriek tomu cestovať bez prepravy vozidla, je povinný všetky cestovné doklady spojené s prepravou vozidla (prevozný lístok, lôžkový príplatok pre vodiča, príp. pre spolucestujúcich) vrátiť prostredníctvom internetu, podľa tarifných a prepravných podmienok na prepravu autovlaku a zakúpiť si nové cestovné doklady na prepravu bez vozidla (t.j. cestovný lístok, príp. rezerváciu miesta, lôžka/ležadla). V prípade, ak cestujúci nevráti prepravné doklady spojené s prepravou vozidla a preukáže sa nimi vo vlaku, ide o porušenie prepravnej zmluvy a cestujúci je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Ostatné podmienky nákupu a vrátenia cestovných dokladov sú uvedené v Obchodných podmienkach Internetového obchodu ZSSK.

Nákup ponuky Autovlak prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

Prostredníctvom internetového obchodu si teraz môžete zakúpiť na vybrané vlaky prevozný lístok na prepravu vozidla vrátane vodiča a najviac 4 spolucestujúcich. Pre dieťa do 6 rokov nie je potrebné zakúpenie lístka v prípade, ak pre neho nepožadujete samostatné miesto vo vlaku. Pri voľbe počtu cestujúcich pre zakúpenie prevozného lístka započítavajte iba tých cestujúcich, pri ktorých nechcete uplatniť nárok na iné výhodnejšie cestovné, príp. bezplatnú prepravu (napr. dieťa, SENIOR RAILPLUS, dôchodca, a pod.). Pre týchto cestujúcich je potrebné zakúpiť lístok samostatne v tarife, ktorá im prislúcha.

Nákup prevozného lístka: Prevozný lístok je možné zakúpiť si na nasledovné relácie a nočné vlaky:

Vnútroštátna preprava Bratislava hl.st. – Humenné a späť: R 615 a R 614

Medzinárodná preprava ZSSK-ČD
Humenné – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Košice – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443
Poprad-Tatry – Praha hl.n. a späť: EN 444 a EN 445, resp. RR 764 / EN 442 a EN 443 / RR 767

Z ponuky staníc si zvoľte vašu nástupnú a cieľovú stanicu.
Vyberte, či si želáte zakúpiť spiatočnú cestu (tam aj späť) alebo iba cestu tam. Pri dodatočnom zakupovaní cesty späť je potrebné zadať aj TČD prevozného lístka pre cestu tam (TČD nájdete na ITD v pravej hornej časti pod čiarovým kódom – 16 číslic).
V prípade zakúpenia spiatočného prevozného lístka platí prevozný lístok na cestu späť iba spolu s prevozným lístkom na cestu tam.

Po výbere požadovaného spojenia a pokračovaní sa zobrazí maska pre zadanie parametrov prevozného lístka. Odporúčame Vám zvoliť si aj rezerváciu miesta pre cestujúcich kliknutím na tlačidlo Pridať rezerváciu a výberom požadovaného druhu rezervácie. Okrem mena vodiča, počtu cestujúcich, EČV (uvádzať bez medzier a pomlčky) vozidla a vonkajšej výšky auta v cm je potrebné zvoliť správnu kategóriu vozidla podľa príslušných rozmerov, napr.:

D<=380, ŠS<=135 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najviac 380 cm a vonkajšia šírka strechy je najviac 135 cm,
D442-530, ŠS=>136 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najmenej 442 cm a najviac 530cm a vonkajšia šírka strechy je najmenej 136 cm.
Pri preprave motorky, resp. motorky s postranným vozíkom zvoľte samostatnú kategóriu vozidla motorka alebo motorka+príves.
Pri preprave trojkolky alebo štvorkolky vyberte kategóriu vozidla s príslušnou dĺžkou vozidla (ako pri preprave automobilu) a zaškrtnite možnosť – Prepravované vozidlo nemá kovovú strechu.
Po zadaní parametrov prevozného lístka je možné štandardne pokračovať v nákupe vložením lístka do košíka, zadaním údajov cestujúceho a zaplatením za nákup.

Upozornenie:
Preprava motorového vozidla bez vodiča je zakázaná. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava vozidla bez vodiča, platného evidenčného čísla (EČV) zapísaného v osvedčení o evidencii (nedá sa nahradiť prevoznou značkou bez jej evidencie a osvedčenia o evidencii) a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V prípade prepravy motocykla, motocykla s prívesnou sedačkou alebo trojkolky a štvorkolky je cestujúci povinný upevniť motocykel na autovozeň prostredníctvom upevňovacích popruhov, ktoré si sám zabezpečí.
Ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať z dôvodov na strane cestujúceho a cestujúci sa rozhodne aj napriek tomu cestovať bez prepravy vozidla, je povinný všetky cestovné doklady spojené s prepravou vozidla (prevozný lístok, lôžkový príplatok pre vodiča, príp. pre spolucestujúcich) vrátiť prostredníctvom internetu, podľa tarifných a prepravných podmienok na prepravu autovlaku a zakúpiť si nové cestovné doklady na prepravu bez vozidla (t.j. cestovný lístok, príp. rezerváciu miesta, lôžka/ležadla). V prípade, ak cestujúci nevráti prepravné doklady spojené s prepravou vozidla a preukáže sa nimi vo vlaku, ide o porušenie prepravnej zmluvy a cestujúci je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Ostatné podmienky nákupu a vrátenia cestovných dokladov sú uvedené v Obchodných podmienkach Internetového obchodu ZSSK.

Nákup ponuky Autovlak prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

Prostredníctvom internetového obchodu si teraz môžete zakúpiť na vybrané vlaky prevozný lístok na prepravu vozidla vrátane vodiča a najviac 4 spolucestujúcich. Pre dieťa do 6 rokov nie je potrebné zakúpenie lístka v prípade, ak pre neho nepožadujete samostatné miesto vo vlaku. Pri voľbe počtu cestujúcich pre zakúpenie prevozného lístka započítavajte iba tých cestujúcich, pri ktorých nechcete uplatniť nárok na iné výhodnejšie cestovné, príp. bezplatnú prepravu (napr. dieťa, SENIOR RAILPLUS, dôchodca, a pod.). Pre týchto cestujúcich je potrebné zakúpiť lístok samostatne v tarife, ktorá im prislúcha.

Nákup prevozného lístka: Prevozný lístok je možné zakúpiť si na nasledovné relácie a nočné vlaky:

Vnútroštátna preprava Bratislava hl.st. – Humenné a späť: R 615 a R 614

Medzinárodná preprava ZSSK-ČD Humenné – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443 Košice – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443 Poprad-Tatry – Praha hl.n. a späť: EN 444 a EN 445, resp. RR 764 / EN 442 a EN 443 / RR 767

Z ponuky staníc si zvoľte vašu nástupnú a cieľovú stanicu.
Vyberte, či si želáte zakúpiť spiatočnú cestu (tam aj späť) alebo iba cestu tam. Pri dodatočnom zakupovaní cesty späť je potrebné zadať aj TČD prevozného lístka pre cestu tam (TČD nájdete na ITD v pravej hornej časti pod čiarovým kódom – 16 číslic).
V prípade zakúpenia spiatočného prevozného lístka platí prevozný lístok na cestu späť iba spolu s prevozným lístkom na cestu tam.

Po výbere požadovaného spojenia a pokračovaní sa zobrazí maska pre zadanie parametrov prevozného lístka. Odporúčame Vám zvoliť si aj rezerváciu miesta pre cestujúcich kliknutím na tlačidlo Pridať rezerváciu a výberom požadovaného druhu rezervácie. Okrem mena vodiča, počtu cestujúcich, EČV (uvádzať bez medzier a pomlčky) vozidla a vonkajšej výšky auta v cm je potrebné zvoliť správnu kategóriu vozidla podľa príslušných rozmerov, napr.:

D<=380, ŠS<=135 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najviac 380 cm a vonkajšia šírka strechy je najviac 135 cm,
D442-530, ŠS=>136 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najmenej 442 cm a najviac 530cm a vonkajšia šírka strechy je najmenej 136 cm.
Pri preprave motorky, resp. motorky s postranným vozíkom zvoľte samostatnú kategóriu vozidla motorka alebo motorka+príves.
Pri preprave trojkolky alebo štvorkolky vyberte kategóriu vozidla s príslušnou dĺžkou vozidla (ako pri preprave automobilu) a zaškrtnite možnosť – Prepravované vozidlo nemá kovovú strechu.
Po zadaní parametrov prevozného lístka je možné štandardne pokračovať v nákupe vložením lístka do košíka, zadaním údajov cestujúceho a zaplatením za nákup.

Upozornenie:
Preprava motorového vozidla bez vodiča je zakázaná. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava vozidla bez vodiča, platného evidenčného čísla (EČV) zapísaného v osvedčení o evidencii (nedá sa nahradiť prevoznou značkou bez jej evidencie a osvedčenia o evidencii) a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V prípade prepravy motocykla, motocykla s prívesnou sedačkou alebo trojkolky a štvorkolky je cestujúci povinný upevniť motocykel na autovozeň prostredníctvom upevňovacích popruhov, ktoré si sám zabezpečí.
Ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať z dôvodov na strane cestujúceho a cestujúci sa rozhodne aj napriek tomu cestovať bez prepravy vozidla, je povinný všetky cestovné doklady spojené s prepravou vozidla (prevozný lístok, lôžkový príplatok pre vodiča, príp. pre spolucestujúcich) vrátiť prostredníctvom internetu, podľa tarifných a prepravných podmienok na prepravu autovlaku a zakúpiť si nové cestovné doklady na prepravu bez vozidla (t.j. cestovný lístok, príp. rezerváciu miesta, lôžka/ležadla). V prípade, ak cestujúci nevráti prepravné doklady spojené s prepravou vozidla a preukáže sa nimi vo vlaku, ide o porušenie prepravnej zmluvy a cestujúci je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Ostatné podmienky nákupu a vrátenia cestovných dokladov sú uvedené v Obchodných podmienkach Internetového obchodu ZSSK.

Nákup ponuky Autovlak prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

Prostredníctvom internetového obchodu si teraz môžete zakúpiť na vybrané vlaky prevozný lístok na prepravu vozidla vrátane vodiča a najviac 4 spolucestujúcich. Pre dieťa do 6 rokov nie je potrebné zakúpenie lístka v prípade, ak pre neho nepožadujete samostatné miesto vo vlaku. Pri voľbe počtu cestujúcich pre zakúpenie prevozného lístka započítavajte iba tých cestujúcich, pri ktorých nechcete uplatniť nárok na iné výhodnejšie cestovné, príp. bezplatnú prepravu (napr. dieťa, SENIOR RAILPLUS, dôchodca, a pod.). Pre týchto cestujúcich je potrebné zakúpiť lístok samostatne v tarife, ktorá im prislúcha. Nákup prevozného lístka: Prevozný lístok je možné zakúpiť si na nasledovné relácie a nočné vlaky: Vnútroštátna preprava Bratislava hl.st. – Humenné a späť: R 615 a R 614 Medzinárodná preprava ZSSK-ČD Humenné – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443 Košice – Praha hl.n. a späť: EN 442 a EN 443 Poprad-Tatry – Praha hl.n. a späť: EN 444 a EN 445, resp. RR 764 / EN 442 a EN 443 / RR 767 Z ponuky staníc si zvoľte vašu nástupnú a cieľovú stanicu.
Vyberte, či si želáte zakúpiť spiatočnú cestu (tam aj späť) alebo iba cestu tam. Pri dodatočnom zakupovaní cesty späť je potrebné zadať aj TČD prevozného lístka pre cestu tam (TČD nájdete na ITD v pravej hornej časti pod čiarovým kódom – 16 číslic).
V prípade zakúpenia spiatočného prevozného lístka platí prevozný lístok na cestu späť iba spolu s prevozným lístkom na cestu tam.

Po výbere požadovaného spojenia a pokračovaní sa zobrazí maska pre zadanie parametrov prevozného lístka. Odporúčame Vám zvoliť si aj rezerváciu miesta pre cestujúcich kliknutím na tlačidlo Pridať rezerváciu a výberom požadovaného druhu rezervácie. Okrem mena vodiča, počtu cestujúcich, EČV (uvádzať bez medzier a pomlčky) vozidla a vonkajšej výšky auta v cm je potrebné zvoliť správnu kategóriu vozidla podľa príslušných rozmerov, napr.:

D<=380, ŠS<=135 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najviac 380 cm a vonkajšia šírka strechy je najviac 135 cm,
D442-530, ŠS=>136 znamená, že vonkajšia dĺžka vozidla je najmenej 442 cm a najviac 530cm a vonkajšia šírka strechy je najmenej 136 cm.
Pri preprave motorky, resp. motorky s postranným vozíkom zvoľte samostatnú kategóriu vozidla motorka alebo motorka+príves.
Pri preprave trojkolky alebo štvorkolky vyberte kategóriu vozidla s príslušnou dĺžkou vozidla (ako pri preprave automobilu) a zaškrtnite možnosť – Prepravované vozidlo nemá kovovú strechu.
Po zadaní parametrov prevozného lístka je možné štandardne pokračovať v nákupe vložením lístka do košíka, zadaním údajov cestujúceho a zaplatením za nákup.

Upozornenie:
Preprava motorového vozidla bez vodiča je zakázaná. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava vozidla bez vodiča, platného evidenčného čísla (EČV) zapísaného v osvedčení o evidencii (nedá sa nahradiť prevoznou značkou bez jej evidencie a osvedčenia o evidencii) a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V prípade prepravy motocykla, motocykla s prívesnou sedačkou alebo trojkolky a štvorkolky je cestujúci povinný upevniť motocykel na autovozeň prostredníctvom upevňovacích popruhov, ktoré si sám zabezpečí.
Ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať z dôvodov na strane cestujúceho a cestujúci sa rozhodne aj napriek tomu cestovať bez prepravy vozidla, je povinný všetky cestovné doklady spojené s prepravou vozidla (prevozný lístok, lôžkový príplatok pre vodiča, príp. pre spolucestujúcich) vrátiť prostredníctvom internetu, podľa tarifných a prepravných podmienok na prepravu autovlaku a zakúpiť si nové cestovné doklady na prepravu bez vozidla (t.j. cestovný lístok, príp. rezerváciu miesta, lôžka/ležadla). V prípade, ak cestujúci nevráti prepravné doklady spojené s prepravou vozidla a preukáže sa nimi vo vlaku, ide o porušenie prepravnej zmluvy a cestujúci je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Ostatné podmienky nákupu a vrátenia cestovných dokladov sú uvedené v Obchodných podmienkach Internetového obchodu ZSSK.