Košík je prázdny
Iný dátum
Kúpiť

Nákup letných sieťových lístkov SLOVAK
prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

Sieťový cestovný lístok SLOVAK platí v období od 1. 7. do 31. 8. 2017 najviac 31 dní, a to od prvého dňa platnosti (vrátane), maximálne však do 24.00 h 31. augusta 2017 (napríklad cestovný lístok zakúpený 15. 8. 2017 platí do 31. 8. 2017).

Výber typu cestujúceho:
SLOVAK JUNIOR – držitelia preukazu JUNIOR RAILPLUS, cena ponuky 25 €
SLOVAK KLASIK – držitelia preukazu KLASIK RAILPLUS, cena ponuky 55 €
SLOVAK SENIOR – držitelia preukazu SENIOR RAILPLUS, cena ponuky 25 €
SLOVAK ŠTUDENT – držitelia žiackeho preukazu alebo čipovej karty, cena ponuky 25€

Číslo BČK / preukazu:

Do tohto poľa zadajte číslo vyššie uvedeného preukazu podľa zakupovanej ponuky. Vo vlaku sa sieťový lístok SLOVAK uzná iba v prípade, že cestujúci k nemu predloží platný preukaz, resp. BČK podľa zakupovanej ponuky, ktorého číslo zadal pri nákupe a je uvedené na internetovom doklade.

Ponuka SLOVAK platí v čase svojej platnosti ako sieťový cestovný lístok na neobmedzený počet ciest v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch ZSSK, doplatok do 1. vozňovej triedy je možný podľa Prepravného poriadku ZSSK.
K sieťovému cestovnému lístku SLOVAK na vlaky kategórie SC je potrebné zakúpiť príplatok vo výške 1 €, na IC vlaky doplatok (najnižšie cestovné), na vlaky kategórie EC nie sú potrebné žiadne príplatky.

Sieťový cestovný lístok je neprenosný, viazaný na meno a číslo preukazu. Nepoužitý sieťový cestovný lístok je možné vrátiť najneskôr v deň pred prvým dňom platnosti výlučne online prostredníctvom formulára na webovej stránke, storno poplatok je 10 % z ceny sieťového lístka. Za čiastočne využité sieťové lístky sa náhrada neposkytuje.