Anulácia cestovného dokladu

Platobná metóda *

Do Kreditného konta je možné vrátiť len ITD zakúpený z Kreditného konta a to po prihlásení sa do Zákazníckeho konta.

Vrátenie ITD – anuláciu cestovného dokladu z dôvodu na strane cestujúceho je možné realizovať výlučne online - prostredníctvom tohto formuláru.

Pri zadávaní požiadavky o vrátenie je potrebné zadať nasledovné údaje:
TČD - transakčné číslo dokladu, ktorý požadujete vrátiť (TČ – 16 miestne číslo nájdete na vytlačenom cestovnom doklade pod čiarovým kódom)
E-mail platiteľa - e-mailová adresa platiteľa, ktorú ste zadali pri nákupe ITD
Tuzemská platba - túto možnosť vyberte v prípade, ak si želáte návratok finančných prostriedkov za nevyužitý lístok poukázať na bankový účet vedený v tuzemskej banke. Zadajte medzinárodný formát čísla účtu vedeného v slovenskej banke (24 alfanumerických znakov). Pre prevod klasického formátu čísla účtu na IBAN je možné použiť kalkulačku na stránke NBS.
Vrátená suma za neprecestovaný ITD po odpočítaní storno poplatku Vám bude poukázaná na zadané číslo účtu najneskôr do 30 dní od vykonania online vrátenia.
Zahraničná platba – túto možnosť vyberte v prípade, že ste platbu za nákup ITD realizovali platobnou kartou, ktorá sa viaže k bankovému účtu vedenému v zahraničnej banke.
V tomto prípade Vám bude vrátená suma po odpočítaní storno poplatku poukázaná na bankový účet viažuci sa k tejto platobnej karte najneskôr do 30 dní od vykonania online vrátenia.
Kreditné konto – možnosť vrátenia ITD na kreditné konto sa zobrazí, ak sa prihlásite do systému so svojimi prihlasovacími údajmi a máte aktívne kreditné konto. Pri vrátení ITD do kreditného konta sa neúčtuje storno poplatok – do kreditného konta je vrátená celá zaplatená suma (návratok do kreditnej časti, storno poplatok do bonusovej časti).

V prípade anulácie cestovného lístka na bezplatnú prepravu môžete takisto vybrať možnosť „zahraničná platba“ a pokračovať bez potreby zadania čísla účtu, nakoľko návratok za bezplatný cestovný lístok sa nevykonáva.

Vrátenie je možné uskutočniť iba v časových limitoch stanovených prepravnými podmienkami.
Ostatné podmienky, ako aj časové limity vrátenia a výšku storno poplatkov nájdete v Obchodných podmienkach Internetového obchodu ZSSK.

V prípade, že Vám nebude doručený potvrdzujúci e-mail o úspešnej realizácii online vrátenia ITD, obráťte sa prosím na Kontaktné centrum so žiadosťou o preverenie anulácie (tel.: 18 188).