Košík je prázdny
Iný dátum
Kúpiť

Nákup časových sieťových cestovných lístkov na trate Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice
prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

(Aktualizácia: 21.03.2018)

1.) Vyberte požadovaný typ cestujúceho. Nárok na zľavnené (nie bezplatné) cestovné sa automaticky zohľadňuje po výbere správneho typu cestujúceho: OBYČAJNÝ, DIEŤA -15, ŽIAK/ŠTUDENT, JUNIOR RP, KLASIK RP, SENIOR RP, OBČAN 70+, ŤZP, ŤZP-S, NÁVŠT. DETÍ alebo PES.
2.) Zvoľte si časovú platnosť lístka: 1-DŇOVÝ, 3-DŇOVÝ, 7-DŇOVÝ alebo MESAČNÝ.
3.) Zadajte začiatok platnosti lístka: najskôr 60 dní vopred – najneskôr v deň zakúpenia.
4.) Po vyplnení všetkých údajov kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“ pokračujte do nákupného košíka.
5.) Skontrolujte si parametre navoleného cestovného dokladu a v ďalšom kroku venujte pozornosť vyplňovaniu údajov.
6.) Nákup cestovného lístka dokončite výberom platobného kanála a zaplatením.

Cestovný lístok platí na neobmedzený počet ciest na tratiach TEŽ a OŽ v čase platnosti. Je neprenosný, platí len pre cestujúceho, ktorého osobné údaje sú na ňom uvedené.

Časové sieťové cestovné lístky na TEŽ a OŽ nie je možné zaplatiť kreditom z Kreditného konta.

Cestujúci je povinný pri kontrole vo vlaku predložiť ITD v papierovej alebo elektronickej forme. Nárok na zľavnené cestovné je cestujúci povinný vo vlaku preukázať príslušným preukazom, podľa podmienok Prepravného poriadku ZSSK.

Zakúpený cestovný lístok je možné z dôvodu na strane cestujúceho vrátiť prostredníctvom online formulára na našej webovej stránke iba pred začiatkom jeho platnosti, so stornom vo výške 10 % z cestovného, pričom zostatok menší ako 1 € sa nevracia.