Košík je prázdny
Iný dátum
Kúpiť

Nákup časových sieťových cestovných lístkov na trate Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK

(Aktualizácia: 12.12.2013)


Vyberte požadovaný typ cestujúceho.
Deti od 6 do 15 rokov, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, občania nad 70 rokov a psi majú nárok na zľavnené cestovné.

Zvoľte si časovú platnosť lístka (1-dňový, 3-dňový, 7-dňový alebo mesačný).


Zadajte začiatok platnosti cestovného lístka. Nákup je povolený najskôr 60 dní pred začiatkom platnosti cestovného lístka a najneskôr v deň začiatku jeho platnosti.

Po vyplnení všetkých údajov kliknutím na tlačidlo Kúpiť pokračujte do nákupného košíka. Skontrolujte si parametre navoleného cestovného dokladu a v ďalšom kroku venujte pozornosť vyplňovaniu údajov cestujúceho.

Nákup cestovného lístka dokončite štandardným spôsobom výberom platobného kanála a zaplatením za nákup.

Cestovný lístok platí na neobmedzený počet ciest na tratiach TEŽ a OŽ v čase platnosti. Je neprenosný, platí len pre cestujúceho, ktorého osobné údaje sú na ňom uvedené. Cestujúci je povinný pri kontrole vo vlaku predložiť ITD v papierovej alebo elektronickej forme a identifikačný doklad s fotografiou (občiansky preukaz alebo pas, u detí od 6 do 15 rokov akýkoľvek preukaz s fotografiou a dátumom narodenia, podľa zakupovanej ponuky aj preukazy JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, preukaz ŤZP/ŤZP-S), ktorého číslo je na tomto doklade uvedené.

Zakúpený cestovný lístok je možné z dôvodu na strane cestujúceho vrátiť výlučne online – prostredníctvom formuláru iba pred začiatkom platnosti cestovného lístka. Návratok po odpočítaní 10% storno poplatku bude poukázaný bezhotovostne na bankový účet do 30 dní od podania žiadosti.